SUCOTHERM - Již 25 let na českém a slovenském trhuTeplo domova

projekt a realizace topného systému Sucotherm

PROJEKT


Takto se projektuje rozložení fólií Sucotherm Takto se projektuje rozložení fólií Sucotherm s ohledem na nábytek, kuchyňskou linku a vanu, kde se netopí. Pod okna se příčně pokládá výkonější typ fólie.

STAVEBNÍ REALIZACE

Stavební připravenost

Rovný podkladový beton, prázdná podlahová nebo stropní plocha.

Podlahové vytápění - standardní

Postup kladeni jednotlivých vrstev na podkladový beton:

Pro podlahové vytápění je nutno uvažovat 7 až 10 cm od podkladového betonu k Čisté podlaze.

Podlahové vytápění - suchý způsob

Podlahový topný systém Sucotherm Podlahový systém Sucotherm před betonováním a položením dlažby, resp. podlahové krytiny.

Stropní vytápění - postup práce

Stropní vytápénl sníží strop o cca 3-5 on.

Stropní topný systém Sucotherm Stropní systém Sucotherm před instalací podhledu.

Stěnové vytápění

Obdobný postup jako u vytápěni stropního.

Předepsané revize

Po montáži dle ČSN se provede výchozí revize elektro.

Provoz

Využití topných fólií Sucotherm do lavic v kostelích I takto se využívají fólie Sucotherm. Přímo do lavic v kostelích nebo posluchárnách.

OSVĚDČENÍ, CERTIFIKACE

Sucotherm je schválen přislušnými úřady v celé zapadní Evropě a také v České republice. DIN , OeNORM M 7500, směrnice VSHL, SEV, OeVE, EZŮ-SZ 201 Praha Trója - rozhodnuti č. 08-95-3409/202.

POJIŠTĚNÍ

Dojde-li ke škodě nebo ublíženi na zdraví vlivem prokázané výrobní vady, je výrobce pojištěn pro každý případ až do výše 5 000 000 SFR u Swiss Mobiliar Assurance v Bernu.