SUCOTHERM - Již 25 let na českém a slovenském trhuTeplo domova

ceník materiálu a instalace vytápění Sucotherm

CENÍK

Ceník montáží a materiálu pro topný systém Sucotherm

Přesný výpočet nákladů provedeme po předložení projektové dokumentace a výpočtu tepelných ztrát objektu.

Je dáno typem fólie (rozdílné výkony), že v objektech se topným systémem pokrývá od 30% do 60% obytné plochy

Pokrytí ze cca 60% obytné plochy vychází z předpokladu, že do místnosti bude položen jeden pruh fólie vedle druhého. Tím vyjde více běžných metrů s nižším výkonem na běžný metr. Toto je opravdu nejkomfortnější varianta, jelikož teplo je skutečně na velké ploše a topný systém je pružnější a úspornější během provozu. Tato alternativa vede k nejvyšší pořizovací ceně, ale k úsporám při provozu.
Minimální část obytné plochy, tedy cca 30% je možné pokrýt tak, že se zvolí nejvyšší přípustný výkon topné folie a pokládá se tzv. pruh, mezera, pruh, mezera,... Toto je možnost, jak ušetřit investiční náklady, nicméně na úkor topné plochy.
Celkem od minima do maxima máme 11 cenových alternativ, podle 11 výkonových typů fólií, které vám předložíme. Je tedy zřejmé, že každý si najde cenovou kategorii, která mu vyhovuje.

PODLAHA materiál montáž materiál montáž
Název položky Materiál Kč
(bez DPH)
Montáž Kč
(bez DPH)
Pro 1 metr topného
pruhu v šíři 60cm
Pro 1 metr topného
pruhu v šíři 40cm
ST 150055 - 180 843,04 /m 119,10 /m 1 m 1 m    
ST 133045 - 115 537,59 /m 89,40 /m     1 m 1 m
Sucotherm svorka 19,25 /ks 20,43 /ks 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks
Izol. páska SCOTH 19,25 /m 17,58 /m 1,5 m 1,5 m 1 m 1 m
PVC hydro. 117,70 /m2 51,86 /m2 1,3 m2 1,3 m2 1,3 m 1,3 m
Rotaflex 132,50 /m2 24,60 /m2 0,6 m2 0,6 m2 0,4 m2 0,4 m2
Ocel. pletivo 55,70 /m2 42,90 /m2 0,6 m2 0,6 m2 0,4 m2 0,4 m2
CYSY 2X1,5mm 9,71 /m 15,74 /m 1 m 1 m 1 m 1 m
Y 6mm 9,55 /m 15,60 /m 1 m 1 m 1 m 1 m
Zemnící svorka 10,20 /ks 14,70 /ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
CENA 1205,- kč 399,- kč 853,- kč 288,- kč
CENA CELKEM = materiál + montáž 1544,- kč 1141,- kč
STROP materiál montáž materiál montáž
Název položky Materiál Kč
(bez DPH)
Montáž Kč
(bez DPH)
Pro 1 metr topného
pruhu v šíři 60cm
Pro 1 metr topného
pruhu v šíři 40cm
ST 150055 - 180 843,04 /m 130,50 /m 1 m 1 m    
ST 133045 - 115 537,59 /m 108,90 /m     1 m 1 m
Izol. páska SCOTH 19,25 /m 17,58 /m 1,5 m 1,5 m 1 m 1 m
laťě strop 12,90 /m2 9,74 /m2 2 m 2 m 2 m 2 m
hmoždinka strop 1,12 /ks 16,04 /m 4 ks 4 ks 4 ks 4 ks
Rotaflex 132,50 /m2 59,40 /m2 0,6 m2 0,6 m2 0,4 m2 0,4 m2
CYSY 2X1,5mm 9,71 /m 15,74 /m 1 m 1 m 1 m 1 m
CENA 1029,- kč 333,- kč 688,- kč 290,- kč
CENA CELKEM = materiál + montáž 1362,- kč 978,- kč